lomevdham@gmail.com +91 97244 44352

ગેલેરી 5

દરેક જીવમાત્ર સતત સુખની શોધમાં છે. દુ:ખ કોઈને ગમતું નથી. તેમ છતાં, આ શોધનો અંત ત્યારે જ આવે છે જયારે શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે અને આ શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ માત્ર પોતાના સાચા સ્વરુપ(આત્મા)ની ઓળખાણ થયા પછી જ થાય છે.

ડાઉનલોડ સંપૂર્ણ ગેલેરી
ગેલેરી 5

ગેલેરી 5


ટિપ્પણીઓ

ટિપ્પણીઓ

અન્ય ગેલેરી


અન્ય ગેલેરી તપાસો

Scroll to Top